Duurzaamheid

Op ons bedrijf proberen we zo duurzaam mogelijk te zijn. Zo hebben wekken wij ieder jaar 35000 Kilowatt groene elektriciteit op via onze zonnepanelen. Dit is ongeveer genoeg om ons gehele bedrijf te voorzien van elektriciteit. Ook de waterzuivering van ons bedrijf hebben we bijna geheel in eigen beheer. Via ons halofyten filter zuiveren we het water zodat we schoon water overhouden. In het verleden spoelden we de toiletten hiermee, maar met onze extreem droge zomers blijft er geen water over om hier mee te spoelen. Al het water zakt dan de bodem in.   

De theetuin probeert zo duurzaam mogelijk in te kopen. Vlees kopen we rechtstreeks van een veehouder in Ouwerkerk. Het vee heeft hier buiten gelopen en wordt zonder antibiotica groot gebracht. Ervaar deze smaakervaring in onze tuin.

Afbeelding8Op het akkerbouw bedrijf proberen we zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Dit doen we door middel van satelliet beelden van ons gewas. Ook spuiten we alleen als dit beslist noodzakelijk is. Via een pilot project slaan we CO2 op in onze bodem. Door diverse teelt maatregelen slaan wij ieder jaar 40 000 kg CO2 op. Dit doen we om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Al jaren hebben wij akkerranden. Dit ter bevordering van de biodiversiteit. Insecten en ook grotere en kleinere dieren vinden hier zomer en winter een voedsel en schuilplaats. Doordat we zo ook wat verder met ons gewas van de sloot blijven is ook de waterkwaliteit er bij gebaat. Op deze manier geniet u van een mooie bloemenrand en komen er minder resten van mest en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte water. Een win-win situatie dus.

Bijgewerkt 19-1-2024